پروژه های در حال انجام

  1. ساختمان تحصیلات تکمیلی

      این ساختمان آموزشی( طرح شماره 1012 سازمان ) با زیربنای 4930 متر مربع  با 35 باب کلاس62 متری در5/5 طبقه جهت رفع کمبود فضای سرانه آموزشی در نظر گرفته شده است . این پروژه با 43 درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله مناقصه مجدد جهت اتمام پروژه می باشد.

( طرح نمای ساختمان)

(وضعیت حاضر پروژه -مورخه ۹۶/۱۲/۵)

 

  1. عملیات پایش مربوط به ساختمان آموزشی آموزشکده سماء

ساختمان آموزشی  آموزشکده سما از زمان احداث (سال 86) دچار مسائل لرزه ای و نشست بوده است که با توجه به اهمیت موضوع و امکان بروز حوادث ناگوار، پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان سما بصورت کاملاً فنی و علمی، عملیات پایش از مهرماه 93 آغاز گردیده و ادامه دارد.